Politika privatnosti

 • Danfoss poštuje vašu poverljivost. Bilo da kupujete jedan od Danfoss proizvoda, ili samo pregledavate Danfoss sajta, Danfoss želi da Vam omogući ugodnost sa našom pravilnikom o poverljivosti i merama sigurnosti koje preduzimamo da zaštitimo Vaše lične podatke. Ako date Danfoss-u Vaše lične podatke Danfoss će ih tretirati u skladu sa ovim pravilnikom. Danfoss Vas podstiče da pročitate ovaj pravilnik o poverljivosti. 


  Pristanak na pravilnik & dopune pravilnika
  Koristeći Danfoss sajt, Vi pristajete na skupljanje i upotrebu vaših podataka od strane Danfoss-a kao naprednu primenu u donjem pravilniku. Danfoss zadržava jednostrano pravo da dopuni, preinači i izmeni svoj pravilnik o poverljivosti. Sve kao što su izmene, promene i preinačenja vezano je za sve korisnike i posetioce Danfoss strane i biće objavljeno ovde.

  Tipovi i korišćenje ličnih podataka
  Danfoss sakuplja lično prepoznatljive informacije, uključujući ime, e-mail adresu, broj telefona, itd., kada posetilac postane "registrovan korisnik" na Danfoss strani. Danfoss ne zahteva ove podatke kako bi ih upotrebio kao dostupne za bilo koju stranu ovog sajta koji je otvoren za javanost.

  Treća strana (treće lice)
  Ovlašćeno treće lice može imati potrebu za nekim od vaših ličnih podataka. Na primer, ako Danfoss treba da pošalje proizvod Vama, Danfoss mora dati Vaše ime i adresu prevozničkoj firmi. Danfoss ograničava ova treća lica u njihovom pristupu i upotrebi Vaših ličnih podataka. Danfoss u svakom slučaju ne daje Vaše lične podatke trećoj strani, u koliko Vi ne odobrite dozvolu Danfossu da to učini.

  Pristupanje i dopunjavanje ličnih podataka registrovanih korisnika
  Danfoss-u je potrebna vaša pomoć kako bi obezbedio tačnost podataka koje vi dostavljate. Vi biste trebali odmah da obavestite Danfoss ako ima nekih promena u vašem imenu, adresi, firmi, broju telefona ili adrese elektronske poste kako bi nam omogućili da unesemo promene u okviru vašeg korisničkog profila.

  Lokalni sistemski zapisi
  Danfoss je svestan svoje odgovornosti za društvo u celini i posebno odgovornosti za korisnike i posetioce ovog sajta.

  Mi poštujemo privatnost i brigu koju naši posetioci mogu da imaju u vezi upotrebe njihovih privatnih podataka. U slučajevima kada prikupljamo i koristimo lične podatke (ime, adresa, ostali kontakt podaci), primenjujemo najbolja iskustva, na primer: pružamo mogućnost posetiocu da potvrdi da želi da bude kontaktiran itd

  U vezi lokalnih sistemskih zapisa (male tekstualne datoteke, koje poboljšavaju korisnički doživljaj na sajtu, omogućavajući sistemu da prepozna posetilaca koji ponovo posećuje sajt itd (pogledajte link)) Danfoss koristi samo tzv „first-party cookies” tj zapise koje je kreirao i koristi Danfoss.

  Tzv „Third-party cookies” (koje kreiraju, koriste i analiziraju posebni, nezavisni entiteti) se ne koristi u Danfoss-u.

  Danfoss ne razmenjuje podataka o posetiocima i njihovom ponašanju tj kretanju kroz sajt, sa trećim licima.

  Lokalni sistemski zapisi koji su trenutno u upotrebi od strane Danfoss-na ovom sajtu su:

  Webtrends, Google Analytics and Pardot:Praćenje kretanja posetilaca po veb-lokaciji i njihovog korišćenja veb-lokacije, ali bez ugrožavanja privatnosti posetilaca
  ASP.Net Session Cookie:Svrha funkcionalnosti
  ASP.Net Profile Cookie:Svrha funkcionalnosti (Moja lista proizvoda)
  Compass Cookie:Svrha funkcionalnosti (Samo za internu upotrebu)
  Decom login:Svrha funkcionalnosti (prijava za Danfoss eCommerce)
  danfoss_compare-products_listKoristi se na stranici za upoređivanja u katalogu proizvoda
  danfoss_product_listKoristi se za čuvanje sačuvanih proizvoda (koji su prikazani u sklopu „Moje liste proizvoda“) 
  acceptcookies Čuva se ako korisnik prihvati korišćenje kolačića 
  cookieoptin Čuva se ako se prikaže traka sa odricanjem odgovornosti za kolačiće 
  WLTOPTOUT Podešava se ako se korisnik odjavi sa Webtrends 
  ga-disable-{id} Podešava se ako se korisnik odjavi sa Google Analytics 
  pi_opt_inPodešava se ako se korisnik prijavi za Pardot

  Ukoliko želite da koristite Danfoss Internet a ne prihvatate korišćenje lokalnih sistemskih zapisa, molimo Vas da deaktivirate korišćenje zapisa u vašem pregledaču („browser“).

  Kako to da uradite – pratite sledeće linkove: 

   

 • Ostali relevantni linkovi za Vašu informaciju:
  Definicija kolačića – prva i treća strana:

   

Pratite nas na društvenim mrežama Pridružite nam se

Želite da komunicirate sa nama?

Upoznajte nas i pridružite se razgovoru
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "ref", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid", "ref" ], "RawUrl": "/terms/privacy/?ref=17179955974", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }